SU 30.9 KLO 14.30-17.30 Itsepuolustuksen skenaarioseminaari 1

Tule harjoittelemaan useita erilaisia, simuloituja itsepuolustustilanteita ja kehittämään omaa
tilannetietoisuutta, päätöksentekokykyä ja teknistä osaamistasi!

Harjoitellaan sisällä ja ulkona Prime Fighters salin ympäristössä.

30.9 seminaari on maksuton kaikille Prime Fighters ja SKML-jäsenseurojen
jäsenille, muut 50 €.